aanmelden


Wij geven je persoonlijke informatie nooit aan derden!
Het nummer waarop we je het beste kunnen bereiken. We bellen alleen voor urgente zaken, niet voor sales. We geven je persoonlijke informatie nooit aan derden!
Betaling *
Algemene voorwaarden *
1) Als u zich aanmeld voor Terugblik® verplicht u zich tot het betalen van het verschuldigde bedrag voor een volledige serie workshops. 2a) Wanneer er voor een bepaalde serie workshops minder dan zes deelnemers hebben ingeschreven kan het programma geannuleerd worden. 2b) Annulering wegens onderinschrijving vindt uiterlijk twee werkdagen van te voren plaats. Annulering ontslaat u van de verplichting tot het betalen van het verschuldigde bedrag. Wanneer u het verschuldigde bedrag reeds betaald heeft zal dit zo spoedig mogelijk worden gerestitueerd. 2c) Er zal u een voorstel voor een nieuwe datum en locatie worden gedaan. 3) Wanneer het gekozen programma volgeboekt is (max. 15 deelnemers) krijgt u daar zo spoedig mogelijk (per omgaande) bericht van met het voorstel voor een andere datum. 4) De workshop organisator behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de serie workshops geheel of gedeeltelijk te annuleren onder restitutie van (een deel van) het cursusgeld. 5) Het verschuldigde bedrag is altijd inclusief BTW en materiaalkosten, tenzij anders overeengekomen. 6) Na de eerste (start)bijeenkomst is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar. 7) Als u niet reageert op een eerste aanmaning tot betaling van het verschuldigde bedrag zijn alle invorderingskosten voor uw rekening. 8) Als u, na aanmelding, door overmacht niet in staat bent om een of meerdere workshops bij te wonen heeft u het recht om uw plaats over te dragen aan iemand anders, onder de voorwaarde dat het een gepaste kandidaat betreft. U dient dit tijdig, maar uiterlijk twee dagen voor de start van de workshop te melden.